Речник

хистероптоза

на латински език: hysteroptosis
на английски език: hysteroptosis, hysteroptosia

смъкване, спадане на матката;

Коментари