Речник

хипомнезия

на латински език: hypomnesia
на английски език: hypomnesia

отслабване на паметта;

Коментари