Речник

хиперплазия

на латински език: hyperplasia
на английски език: hyperplasia, hypergenesis

процес, при който се увеличава обема на даден орган в резултат на увеличаване на броя на паренхимните клетки; различават се физиологична хиперплазия ( например нарастване на млечните жлези през пубертета ) и патологична хиперплазия ( например в простатната жлеза, в надбъбречните жлези и други )