Речник

хиперекстензия

на латински език: hyperextensio
на английски език: hyperextension

разгъване (екстензия) в дадена става, но над нормалната граница;