Речник

хиперемезис

на латински език: hyperemesis
на английски език: hyperemesis

силно, изключително тежко, непрекъснато повръщане;