Речник

хиперакузис

на латински език: hyperacusis
на английски език: hyperacusis, hyperacusia

абнормна острота на слуха – състояние, при което нормални звукове се възприемат необикновено силно

Коментари