Речник

хидропневмоторакс

на латински език: hydropneumothorax
на английски език: hydropneumothorax

събиране на газ (въздух) и серозна течност в плевралното пространство

Реклама