Речник

хепаторенален

на латински език: hepatorenalis
на английски език: hepatonephric, hepatorenal
свързани термини: 

чернодробно-бъбречен, отнасящ се до черния дроб и бъбреците, например хепаторенален синдром;

Реклама