Речник

хепатизация

на латински език: hepatisatio
на английски език: hepatization

уплътняване на паренхимен орган, главно на белия дроб при крупозна пневмония

Коментари