Речник

хемосидероза

на латински език: haemosiderosis
на английски език: hemosiderosis

натрупване на абнормни количества хемосидерин в органите и тъканите; различават се локална хемосидероза ( има извънсъдова хемолиза на еритроцитите ) и генерализирана хемосидероза ( има вътресъдова хемолиза на еритроцитите, например при хемолитични анемии, интоксикация с хемолитични отрови – олово и други );

Реклама