Речник

хемофталм

на латински език: haemophthalmus
на английски език: hemophthalmia, hemophthalmus
свързани термини: 

хемофталмия - кръ­воизлив в очната ябълка

Реклама