Речник

феминизация

на латински език: feminization
на английски език: feminization

феминизиране; придобиване на женски черти или развитие на женски вторични полови признаци у мъжа;

Реклама