Речник

фасция

на латински език: fascia
на английски език: fascia

съединителнотъканна ципа, която обвива мускули и други органи;

Коментари