Речник

церумен

на латински език: cerumen
на английски език: cerumen, ear wax

ушна кал – жълто лепкаво вещество, продуцирано от церуменните жлези, намиращи се във външния слухов проход

Реклама