Речник

автопластика

на латински език: autoplatsica
на английски език: autoplasty

присаждане на собствени тъкани от една част на тялото на друга

Реклама