Речник

афагия

на латински език: aphagia
на английски език: aphagia

невъзможност да се гълта