Речник

анкилоза

на латински език: ankylosis fibrosa, ankylosis ossea
на английски език: ankylosis, joint-stiffening
синоними: срастване

анкилозата е неподвижност на една ста­ва поради патологично срастване на став­ните повърхности; може да бъде фиброзна или костна; причини могат да бъдат възпаление на ставата (обикновено, гнойно или туберкулозно), тежко нараняване и др.; признаците са задебеляване, деформиране и неподвижност на ставата;

Реклама