Речник

ангиокардиография

на латински език: angiocardiographia
на английски език: angiocardiographia

рентгенография на кухините на сърцето и на главните кръвоносни съдове след вкарване на контрастно вещество в кръвообращението;

ангиокардиография с използване на контрастен материал включва: артериална пункция и поставяне на артериален катетър за инжектиране на контрастно вещество: кимоангиокардиография, селективна ангиокардиография;

ангиокардиография на празните вени: кавография на долна празна вена, флебография на празна вена (горна) (долна);

ангиокардиография на структурите на лявото сърце: аортна клапа, ляво предсърдия, лява камера (изливен тракт)

Коментари