Речник

анемия

на латински език: anaemia, anaemia aplastica, anaemia perniciosa, anaemia sideropriva, anaemia microsphaerocytica (Minkowski-Chauffard), anaemia Cooley, anaemia posthaemorrhagica, anaemia haemolytica
на английски език: anaemia, aplastic anaaemia, pernicious anaemia, Addison- Biermer disease, hypoferric anaemia, iron-deficiency anaemia, microapherocytic anaemia, Cooley’s anaemia, primary erythroblastic anaemia, thalassaemia, posthaemorrhagic anaemia, haemolytic anaemia
синоними: малокръвие

намалението на хемоглобина и/или броя на еритроцитите под референтните стойности; в едни случаи анемията представлява самостоянелна нозологична единица, а в други е само един от симптомите на друго основно заболяване; анемията може да бъде вродена или придобита, остра или хронична, нормохромна, хипохромна или хиперхромна. апластична анемия: анемия, дължаща се на увреждане на кръвотворна­та функция на костния мозък; протича с намаляване на всички кръвни клетки, с повишена темпе­ратура, язвено-некротични промени по венците, устната лигавица и др. витамин В12- дефицитна анемия: пернициозна, мегалобластна, хиперхромна анемия, дължаща се на нарушение в обмяната на витамин В12 и в синтеза на нуклеиновите киселини; желязодефицитна анемия: микроцитна, хипохромна анемия, дължаща се на дефицит на желязо в организма; микросфероцитна анемия: болест на Minkowski-Chauffard – наследствена хемолитична анемия; протича с анемия с микросфероцитоза, жълтеница, увеличена слезкапостхеморагична анемия: следкръвоизливна анемия: хипохромна анемия след голяма, кръвозагуба или след по-малки, но повтарящи се кръвоизливи.; средиземноморска анемия: болест на Кулей, хомозиготна бета-таласемия - вродена хемолитична анемия у деца; протича с тежка хемолитична анемия, значителна спленомегалия, жълтеница, монголоидно лице, “куловиден череп”; хемолитична анемия: голяма група заболявания с различна етиология и патогенеза, но при всички е налице усилен разпад на еритроцити (хемолиза); биват наследствени (вроде­ни ензимни дефекти, дефекти на еритроцитната мембрана и хемоглобинопатии) и придоби­ти (имунни, травматични, токсични и др.).

Анемията може да премине незабелязано при много хора и симптомите да са слаби. Най-често хора с анемия се оплакват от слабост, отпадналост, дискомфорт, а понякога и слаба концентрация. Хора с по-остра анемия се оплакват често от диспнеа (задуха) при усилие. Тежката анемия подтиква тялото да компенсира, като увеличи сърдечната дейност, което води до усещане на биенето на сърцето и изморяване, а възможно да доведе и до сърдечна недостатъчност.Бледата кожа и лигавица често е полезен знак при диагнозата на по-тежките анемии, но не винаги е явна. Други симптоми могат да са напукване на устните и плоски или дори вдлъбнати нокти (най-често показател за липса на желязо). При съмнения за анемия най-често се прави изследване на кръвната картина: брой на еритроцитите, хематокрит, концентрация на хемоглобина, средна големина и съдържание на хемоглобин на еритроцитите (полезни при определяне на причината за анемията). За определяне на причината на анемията се изследват и други показатели, когато това се налага: 1.Ferritin, Transferrin (Анемия в следствие на дефицит на желязо); 2.Определяне на съдържанието на витамин B12 и фолиевата киселина (Мегалобластна анемия); 3.Търсене на източници на кървене (например стомах, черва; генитално кървене при жените); 4.Изследване на костен мозък; 5.Анамнеза (анемиите могат да са причинени и от медикаменти)

Коментари