Речник

агнозия

на латински език: agnosia
на английски език: agnosia

нарушена способност за разпознаване на слухови, зрителни и осезателни възприятия, при запазени периферни органи и нервни проводници, поради поражения във висшите отдели на главния мозък; различават се: зрителна, слухова, тактилна (стереоагнозия) и вкусова агнозия; различаваме и социална агнозия – неспособност на психопатна личност да получи удоволствие от живота.

Реклама