Речник

аероби

на латински език: aerobia
на английски език: aerobia, aerobes

аеробни бактерии или организми, които за развитието си се нуждаят от кислород

Реклама