Речник

ахлорхидрия

на латински език: achlorhydria
на английски език: achlorhydria

липса на свободна солна киселина в стомашния сок

Реклама