Речник

акцидентен

на латински език: accidens
на английски език: accidental, casual
синоними: акцидентален

случаен, второстепенен, несъществен

Реклама
Реклама