Биологични константи

Живак в урината

Увеличение

  • При лечение с живачни препарати (живачна мас)
  • При отравяне с живак, сублимат или други живачни соли
  • При приложение на живачни диуретици
  • При пломби и коронки, съдържащи живачна амалгама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари