Биологични константи

Урокиназа в урината

Повишена акивност

  • Хематурия

Намалена активност

  • Хронични гломерулонефрити
  • Хроничен изострен пиелонефрит
  • Сигнификантна бактериурия
  • Хронична бъбречна недостатъчност

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари