Биологични константи

Уробилиноген и уробилин в урината

Увеличение

 • Физиологично
  • гладуване
  • консумация на много белтъчини
  • около 2ч след хранене
  • след приемане на галактоза
 • Сърдечна недостатъчност
 • Заболявания на черния дроб
  • вирусен хепатит
  • болест на Weil
  • токсичен хепатит
  • медикаментозни хепатити
  • остра жълта атрофия
  • чернодробни цирози
  • луес на черния дроб
  • абсцес на черния дроб
  • ламблиаза на жлъчните пътища
  • ехинококови кисти в черния дроб
  • метастатичен или първичен карцином на черния дроб
  • холедохолитиаза (напълно запушване или в стадия на отпушване)
 • Възпалителни и инфекциозни заболявания
  • пневмонии
  • ревматизъм
  • плеврити
  • белодробен абсцес
  • туберколоза (тежки форми)
  • скарлатина
  • малария
  • сепсис
  • тежки ентерити
 • Хемолитични състояния
  • хемолитични анемии
  • мегалобластни анемии
  • преливане на груповонесъвместима кръв
  • Erythraemia vera
  • бластни левкози
  • белодробен инфаркт
  • големи вътрешни и вътретъканни кръвоизливи
  • мозъчна хеморагия
 • Отравяне с гъби, фосфор, арсен, хлорофор, тетрахлорвъглерод, бертолетова сол, олово, алкохол
 • Чревни смущения
  • запушване на червата
  • констипация
  • колити (тежки форми)
 • Други заболявания
  • базедова болест
  • тежък диабет

Намаление или липса

 • При новородвени (липсва)
 • Тежка бъбречна недостатъчност (намален или липсва)
 • Пълна обструкция на жлъчните пътища (липсва)
 • Краен стадий на остра чернодробна атрофия (намаление)
 • Оперативна фистула на жлъчните пътища (липсва)
 • Протрахирани тежки диарии (намаление)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари