Биологични константи

Урея

mmol/l (mmol/l x 6,006 = mg/dl, mg/dl x 0,1665 = mmol/l)
(mmol/l уреен азот = mmol/l урея)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
ДАМ – диацетилмоноксим
ЕКМ - ензимен, колориметричен
 

Пъпна връв м + ж 139 1,78 - 5,03 ДАМ
До 2 дни м + ж 149 1,78 - 9,26 ДАМ
18 - 25 год. м + ж 261 3,21 - 9,26 ДАМ
18 - 25 год. м 116 3,21 - 7,48 ДАМ
18 - 25 год. ж 25 2,49 - 5,34 ДАМ
20 - 76 год. м + ж 302 3,83 - 8,16 ЕКМ
25 - 85 год. м 127 3,50 - 9,30 ДАМ
27 - 53 год. ж 133 4,33 - 6,33 ДАМ
30 - 62 год. м 110 4,66 - 7,33 ДАМ
Обобщени данни м + ж - 2,8 - 9,2 -
Обобщени данни м + ж - 2,14 - 7,13 -
Обобщени данни м + ж - 1,7 - 8,3* -
Обобщени данни м + ж - 3,8 - 5,8** -
Обобщени данни м + ж - 2,9 - 8,9 -
Обобщени данни м + ж - 2,14 - 7,85 -
Обобщени данни м + ж - 1,78 - 7,14 -
Обобщени данни м + ж - 1,67 - 8,20 -

Промяната с възрастта зa 62 год., 0,68 mmol/l e достоверна, но без клиничо значение (Owen et al., 1983).

При жени е достоверно по-ниска (Boyd et al., 1983)

При хронична умерена консумация на алкохол, както и при тютюнопушене уреята спада достоверно (Chau-Yenng et al., 1981).

След пробягване на 20 km от тренирани бегачи уреята се покачва (Priest et al., 1982)

Увеличение

 • Физиологично
  • след богата на белтъчини храна
  • продължително поемане на много белтъчини
  • При някои патологични състояния
  • повишен разпад на телесни белтъци
  • хронична и остра бъбречна недостатъчност
  • вродена бъбречна хипоплазия
  • нарушено оросяване на бъбрека
  • отравяне с тежки метали (живачен бъбрек)
  • бъбречна амилоидоза
  • блокаж при уремия
  • хипернефром
  • несъвместимо кръвопреливане
  • олиго- и анурия
  • застоен бъбрек при сърдечна декомпенсация
  • миеломен бъбрек
  • предозиране на сулфонамиди
 • Шоково-колаптични състояния
  • дехидратация
  • хемоконцентрация
  • продължително жадуване
  • обширни изгаряния
  • продължителни повръщания
  • продължителни изтощителни диарии (холера)
  • застойна урина (пречки в оттичането на урината) — камъни и тумори на пикочните пътища, простатен аденом, притискане отвън
  • профузни изпотявания
  • постоперативна олигурия
  • илеус
  • заболявания на черния дроб
  • тежки хепатоцелуларни поражения
  • хепато-ренален синдром
 • Други болести и състояния
  • остър перитонит
  • тежки интоксикации
  • хиперпирексични заболявания
  • разпадане на тъкани
  • остър хеперпаратиреоидизъм
  • тиреотоксикоза - терминален стадий
  • големи стомашно-чревни хеморагии
  • болест на Addison

Намаление

 • След хемодиализа
 • След вливане на глюкозни разтвори (леко)
 • Бъбречни поражения - увреден нефронен апарат
 • Постренални поражения - обструкция на пикочоотводящите пътища
 • Преренални увреждания - намаление на кръвния бъбречен ток, водещ до намаление на гломерулната филтрация (вродени сърдечни пороци)
 • Липоидна нефроза (понякога)
 • Остра чернодробна недостатъчност
 • При бедна на белтъчини храна и богата на въглехидрати
 • По време на бременност
 • При бързорастящи младежи

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари