Биологични константи

Тубулна реабсорбция

За количествена оценка на реабсорбационната функция на проксималния тубул се използва определене величината на максималната тубулна реабсорбация на глюкозата по следната формула:

TmG = PG * Cin - UG * V

Нормални стойности:

  • мъже: 6,25 +/- 1,32 mg/s (374 +/- 79,9 mg/min)
  • жени: 5,05 +/- 0,92 mg/s (303,0 +/- 55,3 mg/min)

 


Схематично представяне реабсорбацията на глюкозата в тубулите

  1. аферентна артериола
  2. еферентна артериола
  3. гломерул
  4. проксимален тубул
  5. дистален тубул

TG - реабсорбация на глюкозата при непълно натоварване на транспортната система

ТmG - отделяне на глюкоза с урината при максимално натоварване на системата за реабсорбация

Черните точки изобразяват глюкоза.

 


Локализация на процесите на реабсорбация и секреция на електролити и неелектролити в бъбречните каналчета

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!