Биологични константи

Сулфати

mmol/l

Обобщени данни
Нива Източници
0,156 - 0,374 Henry et al., 1974
0,05 - 1,20 Normal reference, 1980

 

Увеличение

 • Заболявания на бъбреците
  • нефрити и пиелонефрити
  • нефрит при бременни
  • запушване на пикочните пътища
  • нефросклероза
  • поликистоза
 • Стомашно-чревни заболявания
  • пилорна стеноза
  • илеус
  • перитонити
 • Чернодробни заболявания
  • хепатити
 • Малигнени хемопатии
  • миелозис
  • тежка сърдечна декомпенсация
  • лечение със серни препарати
  • хронично отравяне с бензин

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари