Биологични константи

Стомах

Маса: 130g - 250g
Дължина: празен 18cm (до 25 - 30cm)
Ширина: 7 cm
Налягане в стомаха: 0,49 - 0,98 кРа (5 - 10cm H2О)
Вместимост: варира от 1000 до 1500 cm3. При налягане 1,96 кРа (20cm Н2О) достига до 3050 ml, за бариева каша - 500 ml.

Възрастови особености на вместимостта на стомаха
Възраст Вместимост, cm3
1 седмица 50
2 седмици 70
3 седмици 105
4 седмици 112
8 седмици 158
12 седмици 167
16 седмици 168
20 седмици 180
40 седмици 253
Краят на първата година 400
Краят на втората година 740
6 - 7 год. 1090
 • Локализация
  • кардия - XI гръден прешлен
  • пилор 1 - 3 cm вдясно от I поясен прешлен
 • Повърхност на лигавицата
  • 763 cm2
 • Брой на стомашннте жлези на 1 mm2
  • 89
Възрастови особености на стомашната лигавица
Възраст Повърхност, mm2 Брой жлези
Зародиш (8 мес.) 2302 56
Новородено 5270 51
10 год. (момиче) 55 010 56
15 год. (момиче) 65 570 67

При храна перисталтичните вълни в стомаха възникват всеки 20 - 26 s.
Времетраене на единична перисталтична вълна: средно 14 - 28 s

 

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!