Биологични константи

Слух

Външно ухо

  • Диаметър: вертикален - 6-7 мм, хоризонтален - 6-9,5 мм;
  • Дължина: 2,3-3 см;
  • Обем: 1,04 мм;
  • Тъпанчева мембрана: диаметър - 8-10 мм, дебелина - 0,1 мм, повърхност - 56-85 мм2;

Средно ухо

  • Обем: 2 мл;
  • Евстахиева тръба: дължина 32-40 мм;
  • Овално прозорче: 2,0-3,7 мм2;
  • Кръгло прозорче: 2,0 мм2
  • Костици (маса): чукче -23 mg, наковалня - 25-35 mg, стреме - 2 mg;

 

 

 

 

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!