Биологични константи

Сън

Продължителност на съня

При възрастен човек средната просължителност е 7 - 8 часа за денонощие.

Възрастова обусловеност на продължителността на съня
Възраст Подължителност, h
Кърмаче 16 - 20
2 - 3 год. 12 - 14
4 - 6 год. 12
6 - 10 год. 11,5
11 год. 11
12 год. 10,5
13 год. 10
14 - 15 год. 9,5

 

Разновидности на съня
Вид сън % от общата
продължителност
Обща характеристика Съпътстващи явления
Бавновълнов 75 Бавни ЕЕГ вълни Забавена сърдечна дейност и намалена вентилация
Поеърхностен
I фаза 5 Период на заспиване, намаляване на честотата на α ритъма -
II фаза 48 Забавени ЕЕГ ритми (3 - 5 Hz) с переодични вретена (честота 14 - 15 HZ) -
Дълбок
III 8 Отделни сънни вретена -
IV 14 Липса на сънни вретена -
Парадоксален 25 Високочестотни ритми, т.е. десинхронизира ЕЕГ, наличие на бързи очни движения Учестяване на сърдечната дейност и дишането
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!