Биологични константи

Пулс

Скорост на разпространение на пулсовата вълна (норма), m/s


Скорост на разпространение на пулсовата вълна в зависимост от кръвното налягане и възрастта: I - 71 - 78 год.; II - 47 - 52 год.; III - 36 - 42 год.; IV - 29 - 31 год.; V - 20 - 24 год.

 

 
Възраст, год. Еластичен тип (Се) Мускулен тип (См)
До 30 4,6 - 7,7 7 - 9,8
30 - 40 6,1 - 10 6,7 - 11
40 - 50 5,3 - 9,6 6,8 - 10
50 - 60 6,1 - 12 6,7 - 13

 

Скорост на разпространение в зависимост от типа артерия

  • Еластичен тип (a. carotis - a. femoralis) 500 - 750 cm/s
  • Мускулен тип (a. carotis - a. radialis) 550 - 800 cm/s

 

Скорост на разпространение на пулсовата вълна
Еластичен тип съдове Мускулен тип съдове
Възраст, год. m/s Възраст, год. m/s
14 - 30 5,7 14 - 20 6,1
31 - 50 6,6 21 - 30 6,8
51 - 70 8,5 31 - 40 7,1
71 и повече 9,8 41 - 50 7,4
- - 51 и повече 9,3

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари