Биологични константи

Парциални налягания на газовете

kPa, mm Hg

Атмосферен въздух
Скала О2 CO2 Na2 Водни пари*

* - стойността зависи от влажността навъздуха. 
В случая се отнася за ясно хладно време

кРа 21,2 0,019 79,58 0,513
mm Hg 159,0 0,15 597,0 3,85
 
Вдишан (овлажнен) въздух
Скала О2 CO2 Na2 Водни пари
кРа 19,9 0,019 75,114 6,3
mm Hg 149,35 0,15 563,5 47,0
 
Алвеоларен въздух
Скала О2 CO2 Na2 Водни пари
кРа 13,5 5,3 76,248 6,3
mm Hg 101,0 40,0 572,0 47,0

 

Атмосферен въздух
Скала О2** CO2 Na2 Водни пари
** - в първите 150 ml достига 19,9 kPa (149,35 mmHg) - като вдишвания въздух, 
в последните 350 ml спада на 13,5 kPa (101 mm Hg) - като алвеоларния въздух.
кРа 15,5 3,6 75,848 6,3
mm Hg 116,5 17,5 569,0 47,0

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари