Биологични константи

Метхемоглобин в кръвта

Нормално не се установява. Открива се при някои заболявания и състояния.

Отравяния с ацетанилид, анилин, антипирин, нитробензин, фенацетин, сулфонал, ацидум ацетилосалициликум, антимон и деривати, хлорати, примакин, феназон, сулфонамиди, нитрити, перманганати, фенилхидрацин. 

Вродена метхемоглобинемия.

Симптоматични метхемоглобинемии от медикаменти и токсични вещества

При кърмачета, на които се дава богата на нитрити вода.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари