Биологични константи

Химичен състав на урината

Неорганични вещества
Вещество Единица мярка Стойности
средна S крайни
Натрий mmol/d 150 - 95 - 310
Калий mmol/d 70 - 40 - 100
Калций mmol/d 5,8 1,25 -
Магнезий mmol/d - - 2,5 - 8,3
Хлориди mmol/d 135 - 80 - 270
Фосфор mmol/d - - 26 - 65
Фосфати mmol/d 20 9 -
Обща сяра mmol/d 41,3 - 39 - 47
Неорганична сяра mmol/d 36,6 - 33 - 41
Естерна сяра mmol/d 2,8 - 2,5 - 34,4
Неутрална сяра mmol/d 2,2 - 1,6 - 2,5
Йодиди μmol/d 1,51 1,09 0,14 - 3,81
Желязо μmol/d 1,6 - 0 - 2,2
Мед μmol/d 0,57 - 0,16 - 1,79
Олово μmol/d 0,17 - -
Живак nmol/d 5,0 3,4 0,8 - 12
Сребро nmol/d 5,1 2,6 1,7 - 10
Злато pmol/d 56 - 0,05 - 420
Кобалт nmol/d 12,4 8,1 3,9 - 30

 

Азотсъдържащи вещества
Вещество Единица мярка Стойности
средна S крайни
Общ азот mmol/d 820 160 -
Амоняк μmol/d - - 20 - 70
Урея mmol/d - - 233 - 331
Креатин - мъже μmol/d - - 84 - 1443
Креатин - жени μmol/d - - 145 - 2061
Креатинин - мъже mmol/d - - 13,2 - 17,6
Креатинин - жени mmol/d - - 7,1 - 13,2
Пикочна киселина mmol/d - - 1,19 - 4,16
Индикан mmol/d - - 0,02 - 0,139
Гванидин μmol/d 6,4  3,7 -
Метилгванидин μmol/d 19,0 11,0 -
Гванедин-оцетна киселина μmol/d 235 147 -
Гванедин-янтерна киселина μmol/d 58,8 29,1 -
Хипурова киселина mmol/d - - 5,6 - 14,0

 

Екскреция на протеини с урина, mg/d
Вид белтък Стойности
средни крайни
Албумин 6,10 1,64 - 34,2
Хаптоглобин 0,09 0,00 - 0,95
Трансферин 0,69 0,00 - 3,50
β2-микроглобулин 0,04 0,00 - 0,14
IgG 1,98 0,20 - 6,50
IgA 0,54 0,00 - 2,25
IgM 0,30 0,00 - 1,34
λ-вериги 1,30 0,00 - 7,60
k-вериги 2,20 0,00 - 9,00
Lysozim 0,15 0,02 - 0,45

 

Съдържание на свободни аминокиселини в урината
Аминокиселини Стойности
Мъже Жени
средни S средни S
Аланин 340 167 335 161
Аргинин 30,2 17,5 20,5 13,6
Глицин 1400 559 2100 1300
Хистидин 1290 505 947 432
Изолевцин 27,6 15,2 47,8 21,7
Левцин 47,8 21,7 38,2 19,5
Лизин 492 415 448 331
Метионин 19,9 14,8 17,1 13,7
Оринтин 47,2 22,3 41,0 19,7
Фенилаланин 68,3 28,5 62,6 26,8
Серин 459 208 400 153
Треонин 274 147 243 139
Тирозин 134 69,7 106 45,5
Валин 46,7 15,6 34,9 18,3
Карнозин 53,2 41,4 60,2 39,1
Цитрулин 16,8 12,8 15,1 10,5

 

Порфирини и пигменти в урината
Вещество Единица Стойности
средни S крайни
Аминоацетон μmol/d 30 - 21 - 42
Диоксовалерианова киселина nmol/d 34 23 -
δ-аминолевулинова киселина μmol/d 22 11 -
Порфобилиноген μmol/d 4,4 2,2 -
Копропорфирин nmol/d 55 23 -
Уропорфирин nmol/d 14 5 -
Билирубин μmol/d 0,5 - 0,03 - 3,2
Уробилиноген mg/d 0,36 - 0,05 - 2,5

 

Въглехидрати, органични киселини и мазнини в урината
Вещество Единица Стойности
средна S крайни
Глюкоза μmol/d 393 210 0 - 1070
Галактоза mmol/mol 4,4 - 31
Маноза mmol/mol - - 2,5
Лактоза μmol/d 22 - 9,6 - 52,3
Манит μmol/d 156 139 -
Сорбит μmol/d 53 34 -
Хексози μmol/d 403 106 -
Хексозамин μmol/d 148 34 -
Сиалова киселина μmol/d 132 24 -
Глюкуронова киселина μmol/d - - 14 - 38
Оцетна киселина mmol/d 0,68 0,68 0,11 - 3,7
Оксалова киселина μmol/d 218 - 89 - 405
Янтърна киселниа μmol/d 59 - 19 - 102
Глутарова киселина μmol/d - - 178 - 1700
Млечна киселина μmol/d 508 - 0,17 - 1,7
Кетонови тела mmol/d - - 1 - 660
Ацеталдехид μmol/d 360 - 3 - 43
Ацетон μmol/d 14 - 85 - 140
Фенол μmol/d 106 - 0,46 - 0,87
Жлъчни киселини μmol/d - - -
Общо мазнини mg/d 15,6 8,1 -
Холестерол μmol/d 2,6 1,3 -
Триглицериди μmol/d 1,8 0,8 -
Фосфолипиди μmol/d 5,8 2,2 -
Свободни мастни киселини μmol/d 14,9 8,2 -

 

Хормони в урината
Хормони Единица Стойности
средна S крайни
m-тирамин μmol/d 0,15 - -
p-тирамин μmol/d 5,8 - 3,6 - 12,0
ДОРА nmol/d 208 51 -
Допамин μmol/d 1,53 - 1,01 - 2,44
Адреналин nmol/d 32 - 15 - 80
Норадреналин nmol/d 210 - 95 - 490
Метанефрин nmol/d 674 380 180 - 1540
Норметанефрин nmol/d 955 573 380 - 2280
Ванилинбадемна киселина μmol/d 29 6,6 -
Алдостерон nmol/d - - 13,87 - 69,37
17-кетостероиди
Мъже μmol/d - - 35 - 87
Жени μmol/d - - 27 - 55
17-кетогенан стероиди
Мъже μmol/d - - 20,8 - 72,8
Жени μmol/d - - 15,6 - 55,5
Кортизол μmol/d - - 7 - 25
Тестостерон
Мъже nmol/d - - 104 - 416
Жени nmol/d - - 13,9 - 62,4
Прегнандиол
Фоликулна фаза μmol/d - - 2,5 - 4,7
Лутеинова фаза μmol/d - - 6,24 - 15,6
Бременност
1-во тримесичие μmol/d - - 31,2 - 109
2-ро тримесечие μmol/d - - 109 - 218
3-то тримесечие μmol/d - - 218 - 312
Менопауза μmol/d - - 0,6 - 3,1
Прегнантриод
Деца до 6 год. μmol/d - - 0 - 1,5
7 - 15 год. μmol/d - - 0 - 6,0
Възрастни
Мъже μmol/d - - 1,2 - 7,1
Жени μmol/d - - 1,7 - 9,0
Общи естрогени
След мензис μg/d - - 5 - 25
Овулационна фаза μg/d - - 24 - 100
Лутеинова фаза μg/d - - 12 - 80
Менопауза μg/d - - 1 - 10
Мъже μg/d - - 4 - 25
Деца μg/d - - до 4
Естриол
След мензис nmol/d - - 6,9 - 41,6
Овулационна фаза nmol/d - - 34,7 - 225,4
Лутеинова фаза nmol/d - - 24,3 - 215
Мъже nmol/d - - 6,9 - 38,1
Естрон
След мензис nmol/d - - 7,4 - 25,9
Овулационна фаза nmol/d - - 40,7 - 114,6
Лутеинова фаза nmol/d - - 25,9 - 85,1
Мъже nmol/d - - 11,1 - 29,6
Естрадиол
След мензис nmol/d - - 0 - 14,7
Овулационна фаза nmol/d - - 22,0 - 51,4
Лутеинова фаза nmol/d - - 3,67 - 40,4
Мъже nmol/d - - 0 - 11,0
Гонадотропини
Полиферационна фаза U/d - - 2,8 - 30,4
Овулационна фаза U/d - - 2,8 - 31,6
Секреционна фаза U/d - - 2,9 - 16,9
След менопауза U/d - - 35 - 158
Мъже U/d - - 5 - 23
Серотонин μmol/d 0,74 - 0,18 - 1,68
Хистамин nmol/d 107 - 55 - 170
PGE2 nmol/d 0,52 0,52 0,22 - 0,87
PGF2 nmol/d 1,58 1,58 1,19 - 2,46
PG-метаболити
Жени nmol/d 44 44 25 - 71
Мъже nmol/d 84 84 40 - 252

 

Ензими в урината
Ензим Единица Стойности
средна S крайни
Уропепсиноген
Мъже μmols-1/d 0,67 0,31 -
Жени μmols-1/d 0,38 0,23 -
Лактадехидрогеназа nmols-1/d - - 223
Лактадехидрогеназа мЕ/мл 4,3 1,1 -
γ-глутамилтрансфераза
Мъже nmols-1/8h 182 - 65 - 298
Жени nmols-1/8h 125 - 35 - 213
α-амилаза μmols-1/l - - 1,67 - 26,7
α-амилаза U/l - - 100 - 1600
β-N-ацетилглюкозаминидаза
Мъже nmols-1/l 12 7,1 -
Жени nmols-1/l 16 7,5 -
Урокиназа UE 11,6 0,7 4 - 16
Мурамидаза mg/l - - 0 - 4
Аланинаминопептиза мЕ/мл 4,5 0,3 -

 

Витамини в урината
Витамини Единица Стойности
средни S крайни
Тиамин (витамин В1) μmol/l 3,4 - 3,0 - 9,0
Рибофлавин (витамин В2) μmol/d 2,71 1,20 -
Витамин В6 mg/d 40 18 20 - 120
Никотинова киселина μmol/l - - 9,42 - 12,5
Витамин В12 pmol/d 44,5 23,3 -
Фолиева киселина nmol/d 21,5 - 0,2 - 41
Биотин nmol/l - - 25,6 - 134
Пантотенова киселина μmol/d 17,4 5,0 -
Витамин С μmol/d 162 85 -

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари