Биологични константи

Електрокардиография (ЕКГ)


Нормална електрокардиограма с означения на времетраенето на основните елементи

Нормални стойности на различните елементи на електрокардиограмата

Зъбци

 • Р - зъбец: 0,07 - 0,1 s
 • Q - зъбец: 0,0 - 0,04 s
 • T - зъбец: 0,05 - 0,25 s
 • U - зъбец: 0,16 - 0,24 s

Сегменти

 • PQ - сегмент: 0,04 - 0,1 s
 • ST - сегмент: 0,0 - 0,15 s
 • TU - сегмент: 0,02 - 0,04 s

Интервали

 • PQ - интервал: 0,12 - 0,18 s
 • QT - интервал: 0,24 - 0,55 s

Комплекс

 • QRS: 0,06 - 0,09 s
   
Амплитуда на отделните зъбци на електрокардиограмата, mm
Зъбци Отвеждане I Отвеждане II Отвеждане III
P 0,50 +/- 0,21 2,15 +/- 0,40 0,77 +/- 0,39
Q 0,36 +/- 0,45 0,58 +/- 0,59 0,61 +/- 0,66
R 5,60 +/- 2,40 10,90 +/- 3,96 7,99 +/- 4,41
S 1,78 +/- 1,27 1,77 +/- 1,40 1,28 +/- 1,23
T 2,05 +/- 0,97 2,99 +/- 1,47 1,22 +/- 1,22

 

Максимални отклонения на ST - сегмент:

 • нагоре - 0,15 mV
 • надолу - 0,10 mV

Формули на Bazett

Те служат за определяне на времетраенето на основните интервали на електрокардиограмата в зависимост от честотата.

 • P - Q интервал = 0,6 - 1,0√R - R
 • Q - T интервал = К √R - R +/- 0,04

R - R - време между два зъбеца R, s
K за мъже - 0,37
К за жени - 0,40

Систоличен показател на Фогельсон - Черногоров

Той представлява времетраенето на интервала Q - Т в процент от времетраенето на целия сърдечен цикъл - интервал QT(s) * 100/R - R(s)
 

Нормално времетраене на интервала Q-T (електрична систола) и величина на систоличния показател в зависимост от честотата на сърдечните съкращения в 1 мин. при възрастни
Времетраене на 
сърдечен цикъл, s
Честота, min-1 Мъже, s Мъже, % Жени, s Жени, %
2 30 0,52 26 0,55 27
1,70 35 0,48 28 0,51 30
1,50 40 0,45 30 0,48 32
1,33 45 0,43 32 0,46 35
1,20 50 0,41 35 0,43 36
1,09 55 0,38 36 0,41 38
1,00 60 0,37 38 0,40 40
0,92 65 0,35 40 0,37 40
0,87 70 0,34 40 0,36 41
0,80 75 0,33 41 0,35 43
0,75 80 0,32 42 0,34 45
0,70 85 0,30 43 0,32 45
0,66 90 0,30 45 0,32 48
0,63 95 0,29 46 0,31 49
0,60 100 0,28 46 0,30 50
0,57 105 0,28 49 0,29 51
0,55 110 0,27 49 0,29 53
0,52 115 0,27 52 0,28 54
0,50 120 0,26 52 0,28 56
0,48 125 0,25 52 0,27 56
0,46 130 0,25 54 0,27 58
0,44 135 0,24 54 0,26 59
0,42 140 0,24 57 0,25 59

s - времетраене на интервала по формулата на Bazett,s
% - процент от времетраенето на целия цикъл (показател на Фогельсон - Черногоров)

 

Големина на зъбците на ЕКГ при новородени (1 - 3ти ден)
Отвеждане P Q R S T
I 0,73 +/- 0,02 - 2,,0 +/- 0,1 6,6 +/- 0,2 0,7 +/- 0,03
II 1,1 +/- 0,03 1,11 +/- 0,06 5,3 +/- 0,3 3,6 +/- 0,2 0,8 +/- 0,03
III 0,79 +/- 0,03 2,15 +/- 0,14 10,3 +/- 0,4 2,4 +/- 0,1 0,8 +/- 0,03
aVR 0,8 +/- 0,03 1,75 +/- 0,11 4,1 +/- 0,2 рядко -0,7 +/- 0,03
aVL 0,37 +/- 0,02 - 2,2 +/- 0,1 8,1 +/- 0,3 -0,7 +/- 0,03
aVF 0,92 +/- 0,03 1,64 +/- 0,09 7,4 +/- 0,3 2,5 +/- 0,2 0,8 +/- 0,03
V1 0,76 +/- 0,07 - 7,4 +/- 0,3 3,7 +/- 0,3 -1,1 +/- 0,1
V2 0,79 +/- 0,04 - 10,0 +/- 0,4 11,5 +/- 0,4 -1,2 +/- 0,1
V3 0,85 +/- 0,04 - 10,4 +/- 0,4 15,2 +/- 0,4 -1,2 +/- 0,1
V4 0,99 +/- 0,03 - 12,8 +/- 0,4 15,4 +/- 0,4 1,4 +/- 0,1
V5 0,9 +/- 0,03 1,19 +/- 0,13 8,4 +/- 0,4 12,2 +/- 0,4 1,2 +/- 0,1
V3R 0,97 +/- 0,05 - 12,86 +/- 0,81 7,83 +/- 0,84 -1,32 +/- 0,1
V4R 0,94 +/- 0,06 - 12,7 +/- 0,78 6,87 +/- 0,81 1,33 +/- 0,1
V5R 0,83 +/- 0,,05 рядко 9,78 +/- 0,55 2,93 +/- 0,42 -1,0 +/- 0,06

Забележка: за интервалите P-Q x = 0,099, S = 0,088; за комплекса QRS x = 0,047, S = 0,007; за сърдечните съкращения в 1 min x= 129,3, S = 16,5

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!