Биологични константи

Дихателни функционални показатели

Някои дихателни функционални показатели
Показател Определение Нормална стойност

* - по Дембо, предвидената максимална белодробна вентилация = предвидена жизнена вместимост * 25 / 2

Максимална белодробна вентилация (дихателен предел) Максимално количество въздух, което се вентилира
при произволно форсирано дишане
за 15 - 30 s, като стойностите се отнасят за 1 min
120 - 156 l*
Дихателен резерв Представлява отношението на минутния дихателен
обем спрямо максималната белодробна вентилация.
Говори за резервните възможности на дишането
1 : 10 до 1 : 7
Форсирана жизнена вместимост Изследване на жизнената вместимост при възможно
максимална скорост на издишването
100 - 300 ml  под жизнената вместимост
Скоростен капацитет (ФЕО1) Количество въздух в процент от жизнената вместимост
и изведено при максимално бързо издишване за определено време
В зависимост от възрастта и ръста:
  • за 0,25s - 51%
  • за 0.50s - 72%
  • за0,75s - 82%
  • за 1s - 83%
Индекс на въздушната скорост Представлява отношението на максималната вентилация
в процент от нормата спрямо жизнената вместимост
в процент от нормата
Около 1
Индекс на Hеrbst Представлява количеството кислород (ml),
което се поглъща от 1 l вентилиран въздух
(минутна кислородна консумация в ml
делено на минутната вентилация в l).
Дава указание за ефективността на газообмена в белите дробове
40 (35 - 45)
Време на апнея Максимално произволно задържане на дишането При вдишване: 50 - 60 s
При издишване: 30 - 40 s
Вентилационен коефициент Изразява процентното намаление на СО2
в алвеоларния въздух при едно дихателно движение
1.5
Разделна спирометрия Проучване на жизнената вместимост при запушване на единия бронх Десен бял дроб: 55% от ЖВ
Ляв бял дроб: 45% от ЖВ
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!