Биологични константи

Аполипопротеини

Основни аполипопротеини Apo AI и Apo AII (95% граници, g/l)

Възраст Пол Брой Apo AI Apo AII Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
ЕИД – електроимунодифузия
НФМ - нефелометрия
РИД - радиална имунодифузия

Пъпна връв м 31 0,41 - 0,93 0,23 - 0,59 ЕИД
Пъпна връв ж 55 0,38 - 1,06 0,27 - 0,63 ЕИД
0,5 - 4 год. м 13 0,67 - 1,63 0,22 - 0,96 ЕИД
0,5 - 4 год. ж 9 0,60 - 1,48 0,54 - 1,00 ЕИД
5 - 9 год. м 10 0,96 - 1,64 0,61 - 0,93 ЕИД
5 - 9 год. ж 7 0,82 - 1,78 0,63 - 0,79 ЕИД
10 - 14 год. м 7 1,02 - 1,66 0,63 - 0,91 ЕИД
10 - 14 год. ж 3 0,92 - 1,68 0,58 - 0,78 ЕИД
15 - 19 год. м 5 0,93 - 1,25 0,41 ЕИД
15 - 19 год. ж 2 1,21 0,66 ЕИД
20 - 39 год. м 55 0,89 - 1,57 0,42 - 082 ЕИД
20 - 39 год. ж 40 0,93 - 1,85 0,40 - 1,08 ЕИД
40 - 59 год. м 40 1,01 - 1,64 0,48 - 0,88 ЕИД
40 - 59 год. ж 13 1,14 - 1,90 0,47 - 0,95 ЕИД
Над 60 год. м 5 0,83 - 1,99 0,28 - 0,88 ЕИД
Над 60 год. ж 7 0,86 - 2,42 0,40 - 1,4 ЕИД
Възрастни м 20 - 0,21 - 0,49 НФМ
Възрастни ж 30 - 0,21 - 0,53 НФМ
36  68 год. м + ж 25 0,126 - 0,668 - НФМ
Възрастни м + ж 146 0,114 - 0,162 - ЕИД
40 - 59 год. м 42 0,136 0,639 РИД
75 - 89 год. м 24 0,121 0,496 РИД
75 - 89 год. ж 22 0,143 0,524 РИД
90 - 105 год. м 33 0,129 0,542 РИД
90 - 105 год. ж 20 0,130 0,544 РИД

Основни аполипопротеини Apo B, Apo Д и Аро Е (95% граници, g/l)

Използвани съкращения за означение на методите:
Метод ЕИД и ИРД  
2 Метод ЕИД - електроимунодифузия
3 Метод РИД - радиална имунодифузия

Възраст Пол Брой Apo B Брой Аро Д Брой Аро Е
Пъпна връв1 м 64 0,09 - 0,45 29 12 - 44 28 13 - 157
Пъпна връв1 ж 88 0,11 - 0,46 50 13 - 38 49 22 - 150
0,5 - 4 год. м 13 0,26 - 1,58 13 0 - 117 13 49 - 157
0,5 - 4 год. ж 9 0,56 - 0,96 9 36 - 88 9 30 - 150
5 - 9 год. м 10 0,48 - 0,96 10 53 - 117 10 58 - 118
5 - 9 год. ж 7 0,28 - 1,36 7 75 - 95 7 90 - 162
10 - 14 год. м 7 0,30 - 0,96 7 32 - 115 7 28 - 108
10 - 14 год. ж 3 0,57 - 0,81 3 32 - 100 3 67 - 123
15 - 19 год. м 5 0,56 - 1,00 - - 5 38 - 106
15 - 19 год. ж 2 0,87 2 77 2 91
20 - 39 год. м 55 0,42 - 1,50 55 26 - 126 55 50 - 104
20 - 39 год. ж 40 0,42 - 1,34 40 37 - 106 40 44 - 172
40 - 59 год. м 40 0,46 - 1,74 40 86 - 126 40 41 - 161
40 - 59 год. ж 13 0,77 - 1,17 13 54 - 122 13 24 - 278
60 и над 60 год. м 5 0,65 - 1,77 5 87 - 131 5 81 - 145
60 и над 60 год. ж 7 0,85 - 1,25 7 51 - 138 7 43 - 233
Възрастни2 м + ж 146 0,68 - 1,36 - - - -
40 - 59 год.3 м 42 - - - - 100
75 - 89 год. м 24 - - - - 92
75 - 89 год. ж 22 - - - - 111
90 - 105 год. м 33 - - - - 100
90 - 105 год. ж 20 - - - - 92

Аполипопротеини Аро СI, Apo CII и Apo CIII (95% граници, g/l)

Възраст Пол Брой Apo CI Брой Аро CII Брой Аро CIII
Пъпна връв м 9 36 - 67 13 13 - 53 26 14 - 90
Пъпна връв ж 14 34 - 28 14 18 - 58 37 12 - 108
0,5 - 4 год. м - - 13 13 - 25 13 21 - 90
0,5 - 4 год. ж - - 9 20 - 28 9 29 -77
5 - 9 год. м - - 10 17 - 25 10 35 - 79
5 - 9 год. ж - - 7 13 - 29 7 39 - 91
10 - 14 год. м - - 7 7 - 43 7 20 - 120
10 - 14 год. ж - - 3 17 - 21 3 64 - 88
15 - 19 год. м - - - - 7 31 - 74
15 - 19 год. ж - - - - 2 72
20 - 39 год. м - - 55 15 - 39 55 29 - 117
20 - 39 год. ж - - 40 3 - 51 40 46 - 110
40 - 59 год. м - - - - 17 44 - 128
40 - 59 год. ж - - 13 13 - 57 13 47 - 131
60 и над 60 год. м - - - - 9 70 - 86
60 и над 60 год ж - - 7 27 - 47 7 37 - 132

Увеличение

Увеличението на аполипопротеините при хиперлипопротеинемиите тепърва се проучва. To има отношение към следните заболявания:

  • Първични хиперлипопротеинемии
  • Ксантелазми
  • Атеросклероза и коронаросклероза
  • Фамилна хиперлипемия
  • Фитостеролемия
  • Фамилна хиперхолестеролемия
  • Вторични хиперлипемии

Намаление

Вродени алипопротеинемии (намален клас на някой липопротеин)

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари