Законодателство

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина

Загл. изм. ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г. Обн. ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г.

Коментари