Законодателство

Клинична пътека (КП) № 028. Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST-сегмент с интервенционално лечение

Реклама