Законодателство

Клинична пътека (КП) № 217. Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

Реклама