Законодателство

Клинична пътека (КП) № 163. Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

Реклама