Законодателство

Клинична пътека (КП) № 107. Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

Клинична пътека (КП) № 107.1. Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 107.2. Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години

Реклама