Законодателство

Обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г.

Договор № РД-НС-01-2 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

Не пропускайте

Коментари