Законодателство

Приложение № 12-А. Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности...

... при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване и програма „Майчино здравеопазване“

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

За да улесните практическата си работа с документа, мащабирайте го колкото е необходимо, използвайки бутоните + и .

Източник(ци):
Реклама