Лекарства и добавки

Panadol Junior supp. 250 mg x 10

Бъдете първият гласувал!
0.00 лв.
Активни съставки:

Panadol Junior

Внимание! Преди употреба се консултирайте с лекар (фармацевт) и прочетете листовката!
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА П01 Ойобрено1 PANADOL Junior 250mg suppositories РЕБИТЕЛЯ ПАНАДОЛ Джуниър 250mg супозитории________________________4? ^ '&/ J & , Прочетете внимателно цялата тази лисговка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт. • Запазете тази лисговка. Може да се наложи да я прочетете отново. • Ако се нуждаете от допълнителна информация или сьвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт. • Ако някоя от нежеланите лекарсгвени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Джуниър И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА? ПАНАДОЛ Джуниър 250mg супозитории е предназначен за деца на възрасг от 4 години до 12 години. Облекчава лека до умерена болка при зъбобол, главоболие и възпалено гърло и понижава високата температура при настинки, грип и детски инфекции като например варицела, заушка, коклюш, морбили. Как действа ПАНАДОЛ Джуниър супозитории? ПАНАДОЛ Джуниър супозитории сьдържа парацетамол, който облекчава лека до умерена болка от различен произход и повишена температура. ПАНАДОЛ Джуниър супозитории са лесни за прилагане, особено когато детето има затруднения при преглъщане или повръща. 2. ПРЕДИ ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Джуниър Проверете преди да приемете това лекарство, ВАЖНО! Запомнете: ПАНАДОЛ Джуниър съдържа парацетаиол. Да не се приема с други лекарсгва, съдържащи парацетамол. He давайте ПАНАДОЛ Джуниър супозитории на деца, алергични кьм парацетамол или помощното вещество. Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете ПАНАДОЛ Джуниър супозитории, ако: - детето има бъбречно или чернодробно заболяване; приема warfarin и подобни лекарства, използвани за разреждане на кръвта, или е имало проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото. Да не се прилага при пациенти с диария, наскоро прекарано възпаление или кървене в областта на дебелото черво. Бременносг и кърмене He е приложимо - лекарството е предназначено за употреба в педиатрията, за лечение на деца от 4 до 12 години. 3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Джуниър? Дозировка: Деца от 4 до 12 години: Дневната доза се определя въз основа на теглото на детето. Обичайната дневна^дбза mg/kg, разпределена обикновено на 4 приема - 15 mg/kg еднократна доза. / ;.^ ' Да не се прилагат повече от4 дози дневно и на интервал по-кратък от4 ча^^; / ^! ^ ..\fi9\ Да не се дават повече от 60 mg/kg за период от 24 часа. / 5;- -¦ ;.'¦' ';;•:.¦- .- ' ¦¦.. \ -i \] ¦. 1 .¦ 1 "I ¦>¦ 1 л 1 ¦ :"г •> ¦А Една супозитория се поставя в ректума на всеки 4 до 6 часа. Да не се дава повече от 3 дни без консултация с лекар. Да не се дава на деца под 4 години освен по лекарско предписание. Ако сьстоянието на детето не се подобрява потърсете съвет от Вашия лекар. Да не се приема през усгата. Начин на приложение: Измийте ръцете си. Отстранете индивидуалната пластмасова опаковка на супозиторията. Внимателно посгавете супозиторията в ректума с помощта на показалеца. Поставянето на супозиторията може да се улесни, ако детето легне на една сграна и си сгъне краката възможно най-близо под брадичката. He надвишавайте посочената доза. Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потьрсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре, поради опасност от чернодробно увреждане. Най-честите симптоми на предозиране са гадене, повръщане, болки в корема, липса на апетит, проявяващи се обикковеко в първите 24 часа след предозирането. Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да дадете необходимата доза на Вашето дете? Дайте необходимата доза когато си спомните. He давайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата. 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина и възпаление в обласгта на ректума. Спрете приема на лекарсгвото и се консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по усгните, езика, гьрлото или лицето, язви в устата, неочаквано кървене или склонност към насиняване. 5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Джуниър Да се пази на място, недосгьпно за деца. Да се сьхранява при температура под 25°С. He използвайте след датата, посочена на опаковката. 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа ПАНАДОЛ Джуниър супозитории? Всяка супозитория съдържа 250mg парацетамол. Сьщо така съдържа като помощно вещество твърда мас. Как изглежда ПАНАДОЛ Джуниър и какво съдържа опаковката? Панадол Джуниър са супозитории с продълговата овална форма. Опаковката съдържа PVC или РЕ блистери с по 5 супозитории. Предлага се в опаковки сьдържащи 10 супозитории. Притежател на разрешението за употреба и производител Притежател на разрешението за употреба е: GtaxoSmithKline Consumer Healthcare '"";.. GlaxoSmithKline Export Ltd. y, , r ¦ 4\> Brentford, TW8 9GS, Великобритания / ;^, ,>¦¦-. Ч':} ч Производител е: 7 —»^t. н ¦ ¦ i r i i ¦¦¦-*-¦¦. *- *¦*. Г L '¦*¦» '. "..г i Ш Г Farmaclair " '> W-W: ¦ •¦:*%/ .¦? a 440, Avenue de General de Gaulle k L i \ r._ j- jf 14200 Herouville Saint-Clair, Франция Срок на годност - 5 години. Без лекарско предписание. Последна актуализация - декември 2009 GSK logo Panadol* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmfth Kline group of companies .,-¦¦ -- ¦V r- ¦- -' :¦ ;. v\ УУ t V-' "' '¦ ' ¦¦¦¦ Л \\ .>/ .^v< .,--¦- ¦ ¦¦¦¦¦ V ¦li : ¦¦¦¦ -. ¦ : - >' , //
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!