Речник

чревни власинки

на латински език: villi intestinales
на английски език: intestinal villi

малки въси по лигавицата на тънкото черво, осъществяващи резорбцията на хранителните вещества; чревните власинки придават кадифен вид на вътрешната повърхност на червото; броят им е около 4 милиона;

Реклама