Речник

хипоксемия

на латински език: hypoxaemia
на английски език: hypoxemia

понижено съдържание на кислород в кръвта;

Коментари