Речник

хипостенурия

на латински език: hyposthenuria
на английски език: hyposthenuria

ограничена концентрационна способност на бъбреците, с относително тегло на урината до 1015;

Коментари